Pożyczka pod zastaw, nowe oferty na osób z zadłużonych.

http://podzastaw.org
Pożyczka pod zastaw to indywidualnego typu umowa, której to fundamentalne zasady są opisane w przepisach KC. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na bazie, której to pierwsza ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność danej sumy gotówki lub rzeczy określonych co do gatunku (np. 20 ton węgla, 2 tony mąki). Z kolei pożyczkobiorca zobowiązuje się oddać tę samą ilość pieniędzy lub rzeczy opisanych co do rodzaju i tej samej jakości. Co więcej umowa pożyczki, której suma przekracza 500 złotych koniecznie musi być stwierdzona pismem. http://forums.playcomet.com/viewthread.php?tid=33130&extra=

Abstrahując od tego na podstawie reguły swobody umów strony umowy mogą dodać następne zasady. Z reguły są to odsetki, które odbiera pożyczkodawca. Ich wielkość jest zróżnicowana i każda osoba która decyduje się na wzięcie pożyczki koniecznie musi zwracać wyjątkową uwagę na tego typu zapis umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest wyjątkowym rodzajem umowy.

Na jej bazie pożyczkodawca, jakim jest prywaty inwestor oferuje określoną sumę gotówki (zazwyczaj są to kwoty około kilkudziesięciu tysięcy pln) a pożyczkobiorca zobowiązuj się otrzymaną pożyczkę opłacić wraz z doliczonymi odsetkami za okres w którym będzie dysponował pieniędzmi. Jest jasnym, że osoba zadłużona nie posiada właściwej historii kredytowej a w związku z tym typowej pożyczki lub kredytu w agencji bankowej nie zdobędzie. W związku z tym też prywatny inwestor pragnąc zabezpieczyć spłatę przekazanej pożyczki tworzy zabezpieczenie poprzez dokonanie zapisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla wielu ludzi wyłącznie dostępną.