Pożyczka pod zastaw - minimum formalności i maksimum korzyści.


Pożyczka pod zastaw to szczególnego typu umowa, której to kluczowe zasady są określone w przepisach KC. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na bazie, której pierwsza ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność określonej kwoty gotówki lub rzeczy określonych co do gatunku (np. 20 ton węgla, dwie tony mąki). Z kolei pożyczkobiorca zobowiązuje się oddać tę samą liczbę pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku i tej samej jakości. Dodatkowo umowa pożyczki, której to suma wykracza ponad 500 zł powinna być zatwierdzona pismem. pomocne strony

Prócz tego na podstawie zasady swobody umów strony umowy mają możliwość dołączyć kolejne zasady. Przeważnie są to odsetki, które odbiera pożyczkodawca. Ich wielkość jest przeróżna i każdy kto decyduje się na zaciągnięcie pożyczki koniecznie musi zwracać specjalną uwagę na tego typu zapis umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest specyficznym rodzajem umowy.
http://cxuharleyn.hatenablog.com
Na jej podstawie pożyczkodawca, którym jest osoba fizyczna przekazuje określoną sumę gotówki (zwykle są to sumy około kilkudziesięciu tys. pln) a pożyczkobiorca obiecuje udzieloną pożyczkę opłacić razem z naliczonymi odsetkami za okres w jakim będzie zarządzał środkami finansowymi. Jest jasnym, że osoba z długami nie ma porządnej historii kredytowej a w związku z tym normalnej pożyczki lub kredytu w banku nie dostanie. W związku z tym też prywatny inwestor chcąc zabezpieczyć spłatę udzielonej pożyczki tworzy zabezpieczenie przez wykonanie zapisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej liczby osób wyłącznie możliwą do uzyskania.