Pożyczka pod zastaw nieruchomości - podstawowe informacji i warunki udzielenia

Pożyczki pod zastaw nieruchomoÅci - Podzastaw.org
Pożyczki pod zastaw nieruchomości są relatywnie oryginalną propozycją na polskim rynku propozycji finansowych. Chociaż w swojej budowie przypomina już dobrze nam znajome kredyty bankowe udzielane przez zwyczajne banki. Należy jednak wskazać na kilka zasadniczych różnic. http://pmiaunline.blog.wox.cc/entry42.html

Główna z nich to podmiot, jaki to jest w stanie użyczyć kwotę wnioskowanej pożyczki. Jeżeli przy typowym kredycie bankowym tym podmiotem jest bank to jeżeli rozmawiamy o pożyczkach pod zastaw nieruchomości to jest to już podmiot prywatny. W większości wypadków jest to osoba fizyczna która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przyznawania pożyczek lub pośredniczenia w zbywaniu nieruchomości.

Analiza historii kredytowej potencjalnego pożyczkobiorcy to kolejna rozbieżność między pożyczką pod zastaw nieruchomości a kredytem hipotecznym pod zastaw działki budowlanej. Bankowe instytucje finansowe próbując utrzymać wydolną politykę kredytową są obowiązane do analizowania i sprawdzenia osób, jakie to są zainteresowane otrzymaniem kredytu. Dzięki temu mogą mieć, przynajmniej statystyczne przesłanki aby domniemywać, że kredyt będzie opłacany w sposób odpowiedni.

Pożyczka pod zastaw nieruchomości opiera się na nieznacznie odmiennych regułach. Pożyczkodawca nie ma bowiem szansy sprawdzenia ewentualnej osoby która jest zainteresowana uzyskaniem pożyczki. Nie posiada dostępu do BIK innymi słowy do głównego sprzętu jakim dysponują banki. Z związku z tym potrzebne jest stosowanie solidnych gwarancji spłaty pożyczki