Kredyt dla bezrobotnych - ratunek dla dłuzników

na stronie internetowej
W tej chwili w naszym własnym państwie wysokość bezrobocia plasuje się niestety na relatywnie wysokim pułapie (obecnie jest to mniej więcej 12 %). Niełatwo polemizować o wiarygodności statystyk ale wolno nam przyjąć, iż są one bliskie rzeczywistości. Położenie ludzi nieposiadających pracy jest o tyle dokuczliwa, iż z jednej strony nie pozyskują zarobków a z 2-giej nie są w stanie zaciągnąć żadnego zobowiązania posiadając tylko zasiłek dla bezrobotnych. Jednakże w ostatnim czasie pokazał się na rynku usług finansowych nowy produkt kredytowy tzw. kredyt dla bezrobotnych.

Będzie to z pewnością dobra wiadomość dla każdej osoby, która nie posiada zatrudnienia a występują u niej niespodziewane wydatki np. przymus wymiany piecyka grzewczego. Kredyt dla bezrobotnych to charakterystyczny wariant kredytu a któregoż zdobycie łączy się z szeregiem wymogów które to powinno się wykonać. W 1szej kolejności należy zakomunikować, iż tego rodzaju kredyt to standardowe zobowiązanie przedstawiane na bazie podpisanego oświadczenia. Jest zrozumiałym bowiem, iż ze względów obiektywnych zaświadczenia o zarobkach uzyskać nie może. W podpisywanym oświadczeniu, własnym podpisem potwierdzamy stan faktyczny np. oświadczamy, że z umowy zlecenia każdego miesiąca osiągamy kwotę 2 tys. złotych przychodu na rękę. (umowy cywilne nie są brane pod uwagę w bankach podczas starania się o pożyczkę). jej odpowiedź

Kredyt dla bezrobotnych jest osiągalny również dla osób które nie posiadają pisemnego potwierdzenia zatrudnienia. Nie czarujmy się, wielu Polaków pracuje ale dzieje się to bez odprowadzania żadnych składek.