Kredyt pod zastaw mieszkania - nowa propozycja dla osób zadłużonych


W obecnych czasach w dużej mierze wzrosła wartość informacji. Ta osoba, która wie więcej i potrafi zrobić pożytek z tej wiedzy praktycznej jest bardzo poszukiwanym rodzajem pracownika na naszym polskim rynku pracy. Wiedza którą posiadamy jest w stanie być nam również wysoce użyteczna w osobistym życiu, nie tylko i wyłącznie zawodowym. Dla dużej liczby ludzi może okazać się zaskoczeniem informacja, że kredyt pod zastaw mieszkania może zostać przekazany nie tylko przez bank ale także przez osobę prywatną.

Ogólnie możemy wyróżnić dwa rodzaje tego typu pożyczki lub kredytu (w języku codziennym zadomowiły się obydwie nazwy). Są pomiędzy nimi konkretne rozróżnienia, które to mam nadzieję poniższy materiał uwypukli. Bank jako organizacja finansowa użycza kredytu hipotecznego, jest to kredyt celowy (na wykup domu, wykupienie lokalu mieszkalnego itp.). Z tego też powodu zasoby pochodzące z kredytu mogą być spożytkowane tylko i wyłącznie w sposób sprecyzowany w umowie kredytowej. Bank chcąc zabezpieczyć spłatę udzielonego kredytu formułuje warunek polegający na zrobieniu wpisu w dziale IV KW nieruchomości tj. hipoteka. Dzięki temu w chwili kiedy kredyt nie będzie spłacony, będzie mógł w dość krótkim czasie zaspokoić swoje roszczenia poprzez prowadzenie egzekucji z nieruchomości.

Kredyt pod zastaw mieszkania to również pożyczka pod zastaw nieruchomości. W tym przypadku pieniądze są udzielane przez prywatnego inwestora. Umowa pożyczki jest z kolei podpisywana u notariusza. Oprócz tego pożyczkodawca może się zabezpieczyć przez zapis w dziale IV ksiąg wieczystych - hipoteka lub części II KW- własność.